29.04.2015.

Ivars Ījabs kļūst par fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdes priekšsēdētāju

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valde ir ievēlējusi jaunu valdes priekšsēdētāju. Turpmākajā periodā fonda valdes priekšsēdētāja amatu ieņems  Ivars Ījabs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors. Fonda ilggadējais valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks ir nolicis savu mandātu saistībā ar Valsts izglītības satura centra direktora amata ieņemšanu. Tāpat valdē ir ievēlēta jauna valdes locekle – dāņu ilgtspējīgu pārmaiņu aģentūras SPARK partnere Zakija Elvanga.

Līdzās jau nosauktajām amatpersonām valdē turpinās strādāt Nacionālās informācijas aģentūras izpilddirektore Una Klapkalne, Oksfordas universitātes lektore Dace Dzenovska un Jesajas Berlina biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Aukmanis.

Ivars Ījabs ir latviešu politologs un ideju vēsturnieks, LU Politikas zinātnes nodaļas asociētais profesors, Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (AABS) viceprezidents profesionālās attīstības lietās. Publicists, vairāku grāmatu un daudzu pētniecisku publikāciju autors.

Zakija Elvanga ir dāņu ilgtspējīgu pārmaiņu aģentūras SPARK dibinātāja un partnere ar vairāk nekā 16 gadu pieredzi dažādu procesu vadībā, t.sk. organizāciju pārmaiņu vadībā, demokrātijas veicināšanā un līdzdalības modeļu attīstībā. Zakija ir dziļi iesaistīta demokrātijas procesos Dānijā, konsultē un organizē gan Dānijas demokrātijas festivālu Bornholmas salā, gan Roskildes festivālu.

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdes priekšsēdētājs Ivars Ījabs: "Fondam DOTS un tā priekštecim, Sorosa fondam – Latvija, ir sava paliekoša vieta brīvas un demokrātiskas Latvijas veidošanā pēc valsts neatkarības atjaunošanas - pilsoniskās sabiedrības, tiesiskuma, izglītības, un citās jomās. Pašlaik, darbojoties jau krietni šaurākā formātā, fondam ir ārkārtīgi svarīgi izvēlēties skaidras prioritātes un koncentrēties uz tām. Kā Fonda valdes priekšsēdētājam man vispirms jāstrādā šo mērķu praktiskas īstenošanas vārdā - ar pienācīgu apdomu un atbildību."