Dienasgrāmata

Dienasgrāmata

Šī vietne ir iecerēta kā fonda dienasgrāmata, kur ik mēnesi apkopojam un dalāmies ar paveikto, stiprinot demokrātijas kvalitāti un ceļot sarunu kultūru Latvijā, ko līdz ar Sarunu festivāla LAMPA dibināšanu 2015. gadā izvirzījām par mūsu misiju.

2022.-2023. gadā mūsu pamatdarbību atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, kopumā piešķirot 100 000 eiro demokrātijas kvalitātes stiprināšanai.

Fonda plānoto aktivitāšu un pasākumu vidū ir Sarunu festivāls LAMPA, Sarunu skolas LAMPA nodarbības un dialogu apļi, dalība starptautiskajā projektā “Pārmaiņu aģenti: Mākslas mediācija kā saruna”, projekta “DemokrātiJĀ” īstenošana, sadarbības veicināšana starp Sarunu festivālu LAMPA, Norvēģijas demokrātijas festivālu, Cēsu un Ārendāles pašvaldību, aktīva dalība Demokrātijas festivālu asociācijā, u.c.