Novembris - Decembris / 2022

Divi mēneši paskrēja, nemanot un lielākoties aktīvi gatavojoties projektiem, kurus īstenosim 2023. gadā, tostarp devītajam Sarunu festivālam LAMPA, kas šoreiz Cēsīs norisināsies agrāk nekā ierasti – 9. un 10. jūnijā.

Dialogu apļi: attīstām prasmes kopā ar valsts pārvaldes darbiniekiem

Sabiedrības dialogs ir svarīgs elements demokrātijas noturībai; taču būt dialogā ir prasme, kas ir jāizkopj. Maijā uzsākām jaunu iniciatīvu – Sarunu skolas LAMPA Dialogu apļus –, pilotējot to vairākās Latvijas pilsētās un kopienās, kā arī gūstot pārliecību, ka tā ir jāattīsta tālāk. Novembrī sadarbībā ar Somijas TimeOut metodes līdzautoru Kaju Alhanenu un Valsts Kanceleju organizējām mācības valsts pārvaldes darbiniekiem dialogu apļu vadīšanā, ar kuriem 23. novembrī kopīgi novadījām dialogu apļus Valsts Kancelejas rīkotajā ikgadējā vadītāju konferencē “Ilgtspējīga līdera nākotnes izaicinājumi”. Esam pārliecināti, ka šī  dialoga metode ir labs rīks valsts pārvaldes un pašvaldību saziņai ar iedzīvotājiem, uzklausot un veidojot atgriezenisko saiti. Savukārt,  15. decembrī bijām pagodināti dialogu apļus novadīt Valmieras integrētās bibliotēkas 15 gadu jubilejas pasākumā.

Sarunu festivāls LAMPA 2023

Šajos mēnešos ne tikai aktīvi turpinājām piesaistīt finansējumu festivāla norisei, rakstot projektu pieteikumus un uzrunājot potenciālos atbalstītājus, bet arī gatavojāmies festivāla pasākumu pieteikšanās startam 4. janvārī, prātojām un meklējām festivāla “komunikācijas enkuru” un radošo risinājumu, kā arī likām kopā festivāla tāmi. Decembrī uzsākām sadarbību ar bijušo Igaunijas demokrātijas festivāla direktori Maiu Lauringu, ar kuru kopā izvērtēsim deviņos gados paveikto, gatavojoties LAMPAS jubilejas svinībām 2024. gadā.

Demokrātijas festivālu asociācijai pievienojās jauns biedrs

Demokrātijas festivālu asociācijas valdē, kuru kā Sarunu festivāla LAMPA rīkotājs nodibinājām 2018. gadā, esam atbildīgi par starptautisko sadarbību, sniedzot konsultācijas demokrātijas festivālu rīkošanā un organizējot jaunu biedru uzņemšanas procesu. Decembrī, kā jaunu biedru, uzņēmām Turcijas demokrātijas festivālu – Odunpazari klausīšanās, dialoga, solidaritātes (3D) jauniešu festivālu.Savukārt, asociācijas tiešsaistes rīkotajā seminārā dalījāmies pieredzē par LAMPAS ilgtspējas risinājumiem.

Dalība kampaņā "Es, Tu un Satversme"

2022. gadā iesaistījāmies Tieslietu ministrijas rīkotajā kampaņā “Es, Tu un Satversme”, vairākiem simtiem skolēnu nolasot lekciju par Satversmes simtgadi un tajā paustajām vērtībām, kā arī izspēlējot stratēģijas galda spēli “DemokrātiJĀ”, tostarp 9. novembrī Cēsu 1. pamatskolā un 2. decembrī Rīgas 49. vidusskolā. Lekcijas lasīja fonda izpilddirektore Ieva Morica, par to Satversmes vēstnešu noslēguma pasākumā saņemot Tieslietu ministra pateicību.

Lekcija par pasākumu ilgtspēju

Pasākumu ilgtspēja mums personīgi ir ļoti svarīga tēma. Jau vairākus gadus, rīkojot pasākumus, vienmēr cenšamies pēc iespējas mazināt to “ekoloģisko pēdu”, jo īpaši tik liela pasākuma, kā Sarunu festivāls LAMPA. Pa šo laiku esam uzkrājuši lielu pieredzi, ar ko labprāt arī dalāmies. Novembrī Sarunu festivāla LAMPA producente Lelde Prūse kā vieslektore piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta maģistra studiju lekcijā, pastāstot par pasākumu ilgtspēju un festivāla pieredzi.

Mums ir 30 gadu!

Šogad mūsu fondam apritēja 30 gadi. Šo notikumu nosvinējām šaurā lokā, bet trijās desmitgadēs paveikto godināsim un svinēsim 2023. gadā otrajā pusē, kam jau tagad aktīvi sākam gatavoties.

Mācīšanās, satikšanās un tīklošanās

Bez sarunām nav attīstības. Bez jaunām zināšanām nav progresa. Tādēļ vienmēr cenšamies rast laiku, lai tiktos ar interesantiem cilvēkiem un apmeklētu izglītojošos pasākumus, rodot iedvesmu un paplašinot savu redzesloku.

Novembrī Irīna Kuzņecova piedalījās “British Council” pārstāvniecības Latvijā rīkotajā seminārā "Padziļinātās klausīšanas (Deep Listening) prakses vadība", Eiropas filantropijas asociācijas “Philea” komunikācijas profesionāļu tīkla tikšanās Vīnē, kur uzmanības centrā bija stāstu veidošana un to izmantošana komunikācijā. Savukārt, Ieva Morica tika uzaicināta piedalīties ikgadējā “Aurora forumā” Lielbritānijā.

Decembrī apmeklējām sabiedrības vadītāju konferenci “Celtspēja”, kā arī Valsts prezidenta Egila Levita, Eiropas Savienības Tiesas tiesneses un Rīgas Juridiskās augstskolas profesores Inetas Ziemeles iniciēto konferenci "Latvijas ilgtspēja un Valsts padome". Projektu vadītāja Ginta Avena 2. decembrī piedalījās biedrības “Zaļā brīvība” organizētajā ekspertu domnīcā "Ceļa karte uz 1,5° C dzīvesveidu", kur kopā ar politikas, biznesa, mediju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem tika apspriestas nepieciešamās strukturālās izmaiņas un izstrādāti iespējamie risinājumi klimatu saudzējoša dzīvesveida ieviešanai tuvākajā divdesmitgadē.

Taču visdrosmīgākā un apņēmīgāka no mums ir bijusi Sarunu festivāla LAMPA producente Lelde Prūse, uzsākot mācības LACD reklāmas skolā.

Fonda pārstāvju intervijas un komentāri medijos

16.11.2022. Valdes priekšsēdētājs Maksims Jegorovs piedalās LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” par Valsts prezidenta lomu valdības tapšanā un valsts attīstībā. Videoieraksts.

28.11.2022. Valdes priekšsēdētāja Maksims Jegorovs intervija Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā Lielā intervija”. Audioieraksts.

30.11.2022. Valdes priekšsēdētājs Maksims Jegorovs piedalās LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” par jaunās valdības deklarācijas tapšanu. Videoieraksts.