Februāris / 2022

Šis būtu bijis kārtējais saspringtais un darba pilnais mēnesis, un tāds arī bija līdz brīdim, kad 24. februārī pasauli un mūs visus satricināja Krievijas iebrukums Ukrainā. Sākoties karam, bija emocionāli grūti darīt ikdienas lietas – tajā brīdī mūs stiprināja sarunas ar mūsu sadarbības partneriem, kā arī apziņa, ka ukraiņiem varēsim palīdzēt, ja vien paši būsim stipri, saliedēti un turpināsim to, ko darām.

Sarunu skolas LAMPA nodarbība par vadības komunikāciju

10. februārī organizējām Sarunu skolas LAMPA tiešsaistes nodarbību par vadības komunikāciju, kuru novadīja Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdes priekšsēdētājs un Accenture vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs, daloties ar savu pieredzi par komunikācijas izaicinājumiem un sarežģītām situācijām kā augsta līmeņa vadītājam. Nodarbības ieraksts.

Gatavojamies izstādes “Piena dienasgrāmatas” atklāšanai

Februārī aktīvi strādājām pie jauno mediju mākslinieces Annas Priedolas izstādes "Piena dienasgrāmatas" atklāšanas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kuru organizējam sadarbībā ar muzeju un  Latvijas Laikmetīgās mākslas centru starptautiskā projekta “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna” ietvaros. Izstādes centrā ir demence un ar demenci sirgstošo un viņu tuvinieku pieredze.

Projektā un izstādes veidošanā piedalās arī vairāki mākslas mediatori – īpaši apmācīti dažādu jomu eksperti, gan mākslas profesionāļi, gan neprofesionāļi, kas apguvuši prasmes un zināšanas par mākslas mediāciju un tās sociālo spēku. 17. februārī norisinājās mākslas mediatoru tikšanās ar mākslinieci, pārrunājot plānoto izstādi, kā arī muzeja speciālistu vadībā iepazīstoties ar tā telpām un ekspozīcijām. Mākslas mediatori būs sastopami izstādē tās norises laikā, paverot apmeklētājiem iespēju iepazīt izstādē redzamo caur sarunām ar mediatoriem.

Līdzās projekta komunikācijas aktivitātēm Latvijā, esam iesaistīti arī projekta starptautiskajā komunikācijā, sadarbībā ar somu partneriem vadot projekta feisbuka lapu un nodrošinot saturu projekta mājaslapai. Februārī nointervējām desmit mākslas mediatorus no Latvijas, intervijas ar kuriem tiks publicētas projekta feisbukā nākamajos četros mēnešos.

Prezentējam spēli “DemokrātiJĀ”

Sadarbībā ar Eiropas kustību Latvijā īstenojam  projektu “DemokratiJĀ” ,sekmējot demokrātijas kultūras stiprināšanu Latvijas skolu ikdienā. Projekta ietvaros radījām stratēģijas galda spēli, kuras mērķis ir izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, kā arī apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus. Plašākai sabiedrībai spēli prezentējām 21. februārī, bet nedēļu agrāk, 15. februārī, Satversmes pieņemšanas 100. gadadienā, projekta ietvaros līdzorganizējām sarunu starp Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu un astoņiem jauniešiem no dažādām Latvijas skolām par vārda brīvību un tās dilemmām. Video ieraksts.

Norit aktīvs Sarunu festivāla LAMPA sagatavošanās darbs

Februārī turpinājām sarunas ar Sarunu festivāla LAMPA atbalstītājiem un informatīviem partneriem par atbalstu šīgada festivālam, izstrādājām brīvprātīgo programmas koncepciju un izvērtējām divu dienu programmas pieteikumus, izvēloties organizācijas, kas veidos savu saturisko programmu abās festivāla dienās. Savukārt, 14. februārī izsludinājām pasākumu pieteikšanos tiem, kas vēlējās sarīkot festivālā tikai vienu pasākumu, kā arī novadījām semināru par pieteikšanās procesu visiem interesentiem.

Dialoga metode un sadarbība ar “Timeout” fondu no Somijas

Iedvesmojoties no somu pieredzes dialogu vadīšanā, februārī uzsākām darbu pie jaunā pasākumu cikla, kas tiks veidots balstoties Somijā izstrādātā “timeout” dialoga metodē. Šajā sakarā uzaicinājām uz Rīgu Kaju Alhanenu, politiskās filozofijas pētnieku, teoloģijas doktoru, supervizoru un Dialogu Akadēmijas vadītāju Somijā, kas ir bijis arī viens no “timeout” dialoga metodes līdzautoriem. 24. februārī sadarbības partneriem no visas Latvijas organizējām Kaja vadīto tiešsaites semināru par “timeout” dialoga metodi un dialogu kā saziņas formu. Tai pašā dienā kopā klātienē pavadījām daudzas stundas, mācoties no Kaja pieredzes dialogu vadīšanā. Somijā valsts pārvaldes iestādes plaši izmanto “Timeout” dialoga metodi saziņā ar sabiedrību, tāpēc iepazīstinājām ar to arī Valsts kanceleju, 25. februārī sarīkojot Kaja tikšanos ar Initu Pauloviču, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos.

Palīdzam augt un attīstīties jaunajiem profesionāļiem

Sarunu festivāla LAMPA producente Lelde Prūse ir iesaistījusies Latvijas Kultūras akadēmijas mentoringa programmā, kļūstot par mentoru studiju programmas Radošās industrijas 2. kursa studentam Rūdolfam Kivleniekam. Latvijas Kultūras akadēmijas mentoringa programmas mērķis ir veicināt nozares pārstāvju iesaisti LKA studiju procesā un attīstīt sadarbību ar nozares profesionāļiem, dodot studentiem iespēju veicināt savu izaugsmi un iepazīt nozares specifiku.

Aktīvi piedalāmies vietējo un starptautisko organizāciju valdēs

Februāra laikā turpinājām aktīvi piedalīties to organizāciju darbā, kuru pārvaldes struktūrās esam pārstāvēti, – Rīgas Juridiskās augstskolas valdē, kur notiek aktīvs darbs augstskolas rektora atlases konkursā, Eiropas filantropijas asociācijā “Philea” pie organizācijas jaunā pārvaldes un darbības modeļa, kā arī Eiropas fondu direktoru apvienībā Hāgas klubs.

Fonda darbinieku intervijas un komentāri medijos

Ieva Morica TV24 raidījumā “Preses klubs” 18. februārī. Raidījuma ieraksts: 1. daļa un 2. daļa.

Ieva Morica LTV raidījumā “Rīta Panorāma” 16. februārī par pasākumu pieteikšanu Sarunu festivālam LAMPA. Intervijas ieraksts.

Irinas Kuzņecovas intervija Radio Baltkom par pasākumu pieteikšanu Sarunu festivālam LAMPA.Video ieraksts,