Oktobris / 2023

LAMPA ir saņēmusi Eiropas Pilsoņu balvu

6. oktobrī Sarunu festivāls LAMPA un Twitter konvoja saņēma Eiropas Pilsoņu balvu 2023. Pateicība visai LAMPAs komandai, atbalstītājiem un īpaši tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā festivālu veidojam kopš pirmajām dienām. Sarunu festivāls LAMPA ir ļoti liela Latvijas sabiedrības kopīga darba rezultāts un šī balva - ir balva ikvienam, kas ir devis savu gaismu LAMPAs spožumā. Tāpat pateicība Reinim Pozņakam un Twitter konvojam par lielo darbu, ko jūs dariet, lai atbalstītu Ukrainu.  Paldies Eiropas Parlamenta deputātiem Ijabs Ivars un Sandra Kalniete par augsto novērtējumu un Sarunu festivāla LAMPA izvirzīšanu balvai. Paldies nacionālajai žūrijai par festivāla ietekmes izcelšanu un atbalsta rekomendāciju. Liels paldies arī Eiropas Parlaments Latvijā.

DOTS stratēģiskā plānošana Mālpilī

Mēdz teikt, ka stratēģija – tas ir plāns, kā sasniegt izvirzīto mērķi. Bet par mērķiem māca, ka tiem ir jābūt vienkāršiem, mērāmiem, sasniedzamiem, iedvesmojošiem un arī piesaistītiem laikam. Ik gadu, kopā ar fonda valdi sarunās, diskusijās un darba grupās atskatāmies uz paveikto un saliekam kopā jaunus mērķus. Iedvesmojušas un jēgpilnas divas dienas 13. – 14. oktobrī mēs pavadījām rudeni ieskautajā Mālpilī.

Ilgtermiņa draudzība un stabila sadarbība

Lai stiprinātu demokrātijas un demokrātijas festivālu ideju, pateicoties EEA and Norway Grants Latvia sniegtajam atbalstam 2022. gadā tika uzsākts iniciatīvas projekts “Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām”.

Projekta laikā stiprinājām sadarbību starp Latviju un Norvēģiju, kā arī pieredzes apmaiņu starp Sarunu festivālu LAMPA un festivālu “Ārendālsuka” un to mājvietām Cēsis un Arendal Kommune, padziļinot izpratni par aktuālajiem jautājumiem Eiropas, valsts, pašvaldības un festivālu līmeņos.

Projekta noslēgumā 17. – 18. oktobrī DOTS mājā tikāmies ar mūsu draugiem Ārendālas pašvaldības un “Ārendālsuka” festivāla pārstāvjiem Tone Skindlo Taraldsen, Maria Moksness and Gunn Haga Brekka, kā arī Cēsu novada pašvaldību Inese Suija - Markovu. Apmainījāmies projekta pieredzē un iniciējām jaunas sadarbības. Tikāmies arī ar Norvēģijas Karalistes vēstnieci Latvijā Ine Måreng. Pateicamies vēstniecībai par uzņemšanu un vērtīgām sarunām. Iniciatīva ir apliecinājums tam, ka lielus mērķus iespējams īstenot tikai kopīgiem spēkiem!

Dialogu apļi Valmieras bibliotēkā

10. līdz 13. oktobrim Valmieras bibliotēkā norisinājās divu starptautisko projektu partneru tikšanās. 22 dalībnieki no Dānijas, Igaunijas, Somijas, un Latvijas pulcējās Valmieras bibliotēkas rīkotajā “Starptautiskajā bibliotēku nedēļā Valmierā”.

Valmieras bibliotēka īsteno divus starptautiskus sadarbības projektus. Pirmais projekts  ir ERASMUS+  partnerība pieaugušo izglītībai “KOPĀ TĀLĀK” (FORWARD TOGETHER, 2023- 2024), kura mērķis ir iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un aktivitātes, kā strādāt ar neaizsargātām grupām. Otrais ir  Nordplus programmas atbalstīts projekts “DEMOKRĀTISKĀ BIBLIOTĒKA” (Democratic Library 2023-2024). Tā mērķis ir paplašināt dalībnieku kompetences un zināšanu par vienlīdzīgu pieeju bibliotēkās, izveidot  un uzturēt starpvalstu sadarbības tīklu, paplašināt un uzsvērt bibliotēku lomu demokrātijā. Projekta dalībnieki pētīja tos aspektus, kas veido demokrātiskas bibliotēkas pamatus un  piedalījās Dialogu apļos, ko rīkoja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. 

Turpinām atbalstīt Ukrainu

20. oktobrī notika Latvijas - Ukrainas komunikācijas klubu “Бути разом - залишитися собою" ("Būt kopā, taču nezaudēt savu identitāti”) otrā tikšanās – “Adaptācija: no noraidīšanas līdz pieņemšanai. Dzīve turpinās!”.

Mācīšanas, satikšanās un tīklošanās

4. oktobrī Ieva Morica un Egita Prāma apmeklēja Rīgā notiekošo konferenci “Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” pirmie pieci gadi”, kurā Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētnieki iepazīstināja ar programmas darbības izvērtējuma rezultātiem, savukārt kultūras un citu nozaru eksperti dalījās ar pieredzes stāstiem par kultūras, izglītības un citu dzīves jomu sastapšanos.

Mums patīk mācīties un stiprināt savas zināšanas. 24. oktobrī sadarbībā ar Valsts kanceleju rīkotājā Dialoga apļu sarunvežu darbseminārā tikāmies ar Kaju Alhanenu – Dialogu Akadēmijas vadītāju Somijā, kas ir bijis arī viens no www.timeoutdialogue.fi dialoga metodes līdzautoriem. Mums visiem kopā bija brīnišķīga iespēja paplašināt savas prasmes un iegūt praktiskus padomus Dialoga apļu vadīšanā.

27.oktobrī Saeimā norisinājās starptautiska konference "Uzticēšanās sabiedrībā un uzticēšanās valsts varas institūcijām Latvijā". Konferences darba kārtībā tika arī prezentēti rezultāti uzsāktajam sarunu ciklam, kurā ar iedzīvotājiem diskutēja par uzticēšanos, izmantojot Somijā plaši izmantoto “dialoga apļu” metodi. Konferencē apmeklēja Ieva Morica un Egita Prāma.

26. oktobrī Zane Ozoliņa apmeklēja UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros Baltijas Mediju izcilības centrs (BMIC) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts kanceleju, Aktīvo iedzīvotāju fondu, Rīgas Juridisko augstskolu, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Google rīko pasākumu "Medijpratības diena: kāpēc mācīt un mācīties?", bet Irīna Kuzņecova apmeklēja vairākus ar komunikāciju, drošību un ārpolitiku saistītus pasākumus – 12. oktobrī NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs rīkoto konferenci "Emerging Trends in Social Media 2023" un  17. -18. oktobrī Latvijas Transatlantiskās organizācijas rīkoto Rīgas konferenci.