Notikumi

DOTS MĀJA

DOTS māja ir vieta, kur notiek. Tikšanās, debates, izziņa un iepazīšanās. DOTS mājā tiekas brīvas gribas un prāta cilvēki, darītāji un domātāji. Cilvēki, kas novērtē un praktizē atvērtas sabiedrības, demokrātijas un pilsoniskās atbildības principus. DOTS mājā ir vieta, kur dod un saņem. Dod un dalās. 

DOTS MĀJA

DOTS māja ir arī radīta darbam - lai darītu, iedvesmotos un aizsāktu jaunus darbus un sadarbības. DOTS mājas atmosfēru veido produktivitāte, koncentrēšanās, miers un iedvesma. Tā ir domāta tiem, kas strādā individuāli, paši plāno savu darba laiku un kuriem ir nepieciešama atsevišķa vieta darbam. Šeit ir viss, lai strādāt būtu ērti. Savs galds, savs plaukts un neierobežota pieeja. Biroja tehnika, sapulču telpas un virtuve. 

Fonda vēsturiskie mirkļi

 • 1992

  Nodibināts Sorosa fonds – Latvija

 • 1993
  • Ar fonda atbalstu Rīgā atvērta grāmatnīca Aperto Libro
  • Aizsākta brošūru sērijas „Zini savas tiesības” izdošana latviešu un krievu valodās
  • Stipendiju programmas studentiem mācībām Eiropas un ASV universitātēs
 • 1994
  • Atbalsts mākslai: kinofestivālam „Arsenāls”, Latvijas Nacionālās ēkas renovācijas darbiem, folkloras festivāls „Baltika” u.c.
  • Nodibināta iekgadēja „Saskaņas balva” par īpašiem nopelniem Latvijas nacionālo un etnisko grupu tuvināšanā 
 • 1994
  • Rīgas ekonomikas augstskolas ēkas renovācija – 2 miljonu ASV dolāru ieguldījums
  • Izveidota debašu programma vidusskolām ar mērķi veicināt skolnieku debašu un argumentācijas prasmes 
  • Aprīkojuma iegāde vairākām Latvijas skolām un augstskolām, t.sk. Rīgas biznesa skolai, Latvijas Medicīnas akadēmijai 
 • 1994
  • Uzsākta programma Austrumi-Austrumi – atbalsts starptautiskās sadarbības iniciatīvām  
  • Nodibināts Izglītības informācijas centrs, kur tika sniegtas konsultācijas studentiem par studiju iespējām ārzemēs
 • 1995
  • Sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu biedrību, UNDP un ASV zverināto advokātu asociāciju nodibināts Latvijas Tiesnešu mācību centrs, kura mērķis bija nodrošināt tiesnešu un tiesu darbinieku profesionālo attīstību un tālākizglītību
  • Ārzemju literatūras iepirkšana visām Latvijas lielajām bibliotēkām
 • 1995
  • Nodibināts NVO Centrs
  • Fonds līdzdibināja Valodu mācību centru, kura mērķis bija uzlabot ierēdņu un vēlēto amatpersonu valodu zināšanas
 • 1996
  • Uzākta pasaules nozīmīgāko filozofijas, socioloģijas un politikas zinātnes grāmatu tulkošana un izdošana. Kopumā grāmatu sērijā „Cilvēks un sabiedrība” izdotas 36 grāmatas.
  • Mācību grāmatu izdošana, kuru vidū ir tādas ‘kulta’ grāmatas kā Maijas Kūles un Riharda Kūļa "Filozofija" un Jāņa Sētas izdotais "Pasaules ģeogrāfijas atlants"
 • 1997
  • Latvijas „digitalizācija” – Informācijas tehnoloģiju centru dibināšana visā Latvijā; vairāku skolu un bibliotēku pieslēgšana internetam, kā arī apmācību nodrošināšana; atbalsts Latvijas bibliotēku informācijas sistēmas izveidei 
  • Nodibināts Sorosa laikmetīgās mākslas centrs (vēlāk pazīstams kā Laikmetīgas mākslas centrs)
 • 1998

  Nodibināta Rīgas Juridiskā augstskola

 • 1999
  • Izveidota Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma, kuras mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.
  • Uzsākts sabiedrības integrācijai izglītības jomā veltīts projekts „Atvērtā skola”, lai tuvinātu latviešu un krievu vai cittautu mācībvalodu skolas un bērnudārzus.
 • 2000

  Uzsākta sabiedriskās politikas attīstības programma, kuras mērķis bija veicināt kvalitatīvu, uz politikas analīzes balstītu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstīt sabiedriskās politikas kopienas profesionālo izaugsmei.

 • 2001
  • Palaists sabiedriskās politikas interneta portāls www.politika.lv
  • Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvība
  • Ar fonda atbalstu tika izveidots Debašu centrs www.debasucentrs.lv
  • Aizsākta Cietumu programma, kuras ietvaros atbalstīta Probācijas dienesta izveide Tukumā
 • 2002

  Uzsākata programma "Zalcburgas Kornela semināri ārstiem"

 • 2003

  Fonds līdzdibināja Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS

 • 2004

  Ar fonda atbalstu nodibināta Latvijas Pilsoniskā alianse www.nvo.lv un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai www.lapas.lv

 • 2005

  Uzsākta programma „Plašāka Eiropa”, kuras darbības pamata bija atbalsts sadarbībai ar Eiropas Kaimiņu politikas Austrumu valstīm – Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu un Gruziju.

 • 2006
  • Ar fonda atbalstu izveidota politisko partiju piedāvājuma analīzes platforma PielaikoPartiju.lv
  • Atbalsts Sabiedrības par atklātību DELNA iniciatīvai „Teritorijas plānošana un būvniecība”, kuras pamatā bija pētneiciskais darbs, iedzīvotāju juridiskās konsultācijas un tiesvedību procesi sabiedrības interesēs
 • 2007
  • Fonds atbalstīja ikgadējā drošības un ārpolitikas foruma „Rīgas konference” rīkošanu Rīgā, turpmāk kļūstot par tās pastāvīgo atbalstītāju www.rigaconference.lv
  • Atbalsts Jaunā Rīgas teātra izrādes REVIDENTS atjaunošanai un atkārtotai iekļaušanai repretuārā
 • 2008
  • Atbalsts IDEA House, jauniešu pašatbalsta un pašizglītības centra izveidei Aizputē.
  • Sadarbībā ar Rīga juridisko augstskolu nodibināta tradīcija rīkot ikgadējo Cilvēktiesību konferenci.
 • 2009

  Fonds uzsācis iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 1. kārtu, kuras mērķis bija pārveidot un atdzīvināt skolas lauku reģionos, lai tās kļūtu par satikšanās un darbošanās vietu visiem vietējās kopienas iedzīvotājiem. www.parmainuskolas.lv 

 • 2009
  • Atbalsts pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" izveidei
  • Filozofa Jesajas Berlina simtgades pasākumu rīkošana un ikadējās Jesajas Berlina dienas tradīcijas nodibināšana www.isaiahberlin.org
 • 2010
  • Ar fonda atbalstu tika izveidota vēlētāju un politiķu tiešas saziņas internēta platforma www.gudrasgalvas.lv
  • Fonds atbalstīja Sociālās uzņēmējdarbības foruma rīkošanu Rīgā, vēlāk kļūstot par tā koordinatoru
 • 2010

  Fonds sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas centru uzsācis programmas „Brigāde” 1. kārtu ar mērķi atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti. www.brigade.lv

 • 2011
  • Ar fonda atbalstu dibināts pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltika www.rebaltika.lv, sabiedrības iniciatīvu platforma www.manabalss.lv  un LGBT jauniešu un viņu draugu saziņas interneta portāls www.skapis.eu
  • Līdzfinansējums konkursam „Es varu būt premjerministrs”.
 • 2011

  Pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību”

 • 2012
  • Baltijas jauniešu mediju skolas rīkošana
  • Sadarbībā ar Rīgas juridisko augstskolu organizēta konference par tiesību attīstību pēc sociālistiskās tiesību telpas sabrukšanas
 • 2012-2013

  Konkursa „Brigāde” 2. kārta www.brigade.lv

 • 2013
  • Starpatautiskā multimediju vasaras skola
  • „Dzīves kvalitātes Latvija” diskusiju cikls
 • 2013

  Ar fonda atbalstu dibināta Latvijas Debašu asociācija www.quotudoma.lv

 • 2013-2014

  Iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 2. kārta www.parmainuskolas.lv

 • 2014

  SFL pārtop par Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS