12.07.2022.

Kā tu vari ietekmēt demokrātijas nākotni?

Šīgada Sarunu festivālā LAMPA, kas norisinājās Cēsīs 1. un 2. jūlijā, līdzās vairākiem citiem pašu rīkotajiem pasākumiem, kā, piemēram, Politiķu Cepiens, Valsts prezidenta saruna ar jauniešiem u.c., sadarbībā ar norvēģu demokrātijas festivālu “Ārendālsuka” organizējām arī sarunu "Kā tu vari ietekmēt demokrātijas nākotni?". Tā norisinājās iniciatīvas „Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām” ietvaros.

Pirmo reizi kopš 2004. gada visā pasaulē ir vairāk autoritāru nekā demokrātisku valstu (Bertelsmana transformācijas indekss), bet “pilnvērtīgajās demokrātijās” dzīvo mazāk nekā 6,4 % pasaules iedzīvotāju. Demokrātija ir tieši atkarīga no pilsoņu līdzdalības – ne tikai piedaloties vēlēšanās, bet arī iesaistoties pilsoniskajā dzīvē un savas kopienas attīstībā. Sarunas laikā mēģinājām rast atbildi uz to, kā ikviens iedzīvotājs var dot savu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā savā kopienā, pilsētā vai valstī.

Sarunā piedalījās “Ārendālsukas” vadītāja Tūne Skindlo Taraldsena (Tone Skindlo Taraldsen), Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica, bet to vadīja Norvēģijas karaliskās vēstniecības Rīgā padomniece un sociālantropoloģe Agnese Cimdiņa.

Kopā ar diskusijas dalībniekiem apspriedām demokrātijas festivālu tradīcijas aizsākšanos Norvēģijā un Latvijā, sabiedrības un pašvaldību ieguvumus no šāda veida pasākumiem, to pastāvēšanas lielākos izaicinājumus un riskus, kā arī demokrātisko vērtību stiprināšanai. Sarunas laikā iesaistījām arī auditoriju, jautājot viņu viedokli par demokrātiju, līdzdalību un nākotni.

Saruna notika angļu valodā ar pieejamu sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

AUDIOIERAKSTS