18.04.2023.

Sarunu festivāla LAMPA rīkotāju pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā

No 11. līdz 13. aprīlim kopā ar Cēsu novada pārstāvjiem viesojāmies Ārendālā, Norvēģijā. Šī vizīte ir daļa no 2022. gada jūnijā iesāktā projekta „Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām”. Latvijas pusi šoreiz pārstāvēja Cēsu novada priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš–Eglītis, bet no fonda puses –  izpilddirektore Ieva Morica un projektu vadītāja Ilze Samīte.

Vizītes mērķis bija iepazīt Ārendālu un dalīties kopīgajā pieredzē, jo gan Arendāla, gan Cēsis jau vairākus gadus ir demokrātijas festivālu mājvietas. Sarunu festivāls LAMPA Cēsīs norisinās kopš 2015. gada, un pašvaldība ir viens no festivāla dibinātājiem un līdzrīkotājiem. Savukārt, festivālu “Ārendālsuka” 2012. gadā nodibināja tieši Arendālas pašvaldība, kas aizvien ir galvenais festivāla rīkotājs.  

Vizītes sākumā tikāmies ar Ārendālas pašvaldības vadītāju Robertu Kornelsu Nordliju, “Ārendālsuka” festivāla direktori Tūni Skindlo Taraldsenu, kā arī ar pašvaldības komunikācijas konsultanti un festivāla bērnu un jauniešu programmas kuratori Mariju Moksnesu. Tāpat pirmajā dienā apmeklējām sabiedrisko organizāciju “Ar Ārendālu sirdī” (With a heart for Arendal), kas nodarbojas ar iedzīvotāju integrāciju un norvēģu valodas mācīšanu pieaugušajiem imigrantiem. Savukārt, cēsnieki kā ļoti vērtīgu novērtēja tikšanos ar Ārendālas pašvaldības biznesa piesaistes departamenta vadītāju Kāri Andersenu, kas dalījās pieredzē investīciju piesaistē.

Otrajā dienā tikāmies ar vides aizsardzības organizāciju “Arendal GRID” un Meganu Strandu no iedzīvotāju līdzdalības centra “Impact Hub Arendal”, kas ikdienā nodarbojas ar visu iedzīvotāju grupu iesaisti dažādos līmeņos.

Vizīte noslēdzās ar atkārtotu tikšanos ar Arendālas pašvaldības vadītāju Robertu Kornelsu Nordliju un festivāla “Ārendālsuka” pārstāvēm, izrunājot abām pašvaldībām aktuālos jautājumus un vienojoties par projekta tālākajām aktivitātēm.

Šogad projekta ievaros vēl paredzētas divas aktivitātes – Cēsu novada domes un Sarunu festivāla LAMPA pārstāvju dalība un diskusijas veidošana “Ārendālsuka” festivālā šīgada augustā, kā arī projekta noslēguma tikšanās oktobrī Rīgā.

Iniciatīvu „Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām” atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonds, piešķirot tā īstenošanai 56 200 eiro.