20.09.2014.

Sorosa fonds – Latvija pārtop par fondu atvērtai sabiedrībai DOTS

Pasaule ap mums strauji mainās, un pēc 20 Latvijas sabiedrībai veltītajiem gadiem maināmies arī mēs. Sorosa fonds - Latvija maina savu nosaukumu un turpmāk būs pazīstams kā Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (fonds DOTS).

Fonds DOTS turpinās atbalstīt un attīstīt atvērtas sabiedrības izveidi Latvijā. Līdz ar nosaukuma maiņu ir notikusi arī direktora maiņa. Sākot ar septembri, Fonda DOTS vadība uzticēta Ievai Moricai, kura fonda DOTS priekšgājēja Sorosa fonda – Latvija komandai pievienojusies pirms 12 gadiem un iepriekš vadījusi Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmu, kā arī ilgtspējīgas attīstības, enerģētikas un sociālās uzņēmējdarbības programmas.

Sorosa fondu - Latvija 1992. gadā dibināja ASV filantrops Džordžs Soross kā daļu no Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society Foundations) tīkla Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Austrumeiropas valstīm iestājoties Eiropas Savienībā un kļūstot par attīstītajām demokrātiskajām valstīm, Džordžs Soross 2011. gada nogalē pieņēma lēmumu par šo valstu fondu atdalīšanos no Atvērtās sabiedrības fondu tīkla ar domu lielākus resursus veltīt Āfrikas un Āzijas attīstības valstīm. Saskaņā ar noslēgto vienošanos, Sorosa fondam – Latvija līdz  2014. gada beigām ir jānomaina tā nosaukums.

Fonda DOTS direktore Ieva Morica jauno nosaukumu skaidro šādi: „Fonda jaunajā nosaukumā simboliski ietverts gan tas, kas jau ir “dots” un tas, kas tiks “dots”. Fonds lepojas ar savām saknēm – Sorosa fonda - Latvija devumu demokrātiskas, tiesiskas un atvērtas sabiedrības stiprināšanā Latvijā, ieguldot 90 miljonu ASV dolāru. Fonds DOTS turpinās Sorosa fonda – Latvija misiju, atbalstot vidi un zināšanas atvērtas sabiedrības veidošanā. Savukārt, vārds “dots” angliski nozīmē punktus, kas simbolizē dažādus cilvēkus un organizācijas, ar ko fonds DOTS kopā strādā.”

Atvērtā sabiedrība ir pamats fonda DOTS filozofijai, kas nosaka arī tos virzienus, ko fonds DOTS pārņem no Sorosa fonda – Latvija. „Mēs iestājamies par aktīvu un daudzveidīgu pilsonisko sabiedrību, likuma varu, kā arī cieņu pret minoritātēm un mazaizsargātajām sabiedrības daļām un to viedokļiem. Mēs vēlamies redzēt kritiski domājošu, savstarpēji cienošu un atbildīgu sabiedrību un lēmumu pieņēmējus,” akcentē fonda DOTS Valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks.

Fondam DOTS ir trīs prioritārie darbības virzieni:

Līdzdalības demokrātija. Stiprināt demokrātijas kvalitāti Latvijā, atbalstot inovatīvas un jēgpilnas formas iedzīvotāju iesaistīšanai sabiedriskajos un politiskajos procesos.

Līdzsvarota ekonomika/sociālā uzņēmējdarbība. Dzīves kvalitāte, indivīda iniciatīva un solidaritāte, taisnīga attīstība. Attīstīt sociālo uzņēmējdarbību un dalīšanos resursos, kas ir ilgtspējīgas ekonomikas kodols.

Iekļaujoša sabiedrība. Veicināt  pilsoniskās piederības izjūtu visos Latvijas iedzīvotājos, lai etniskās, valodu un uzskatu atšķirības būtu sabiedrības pievienotā vērtība, nevis šķelšanās iemesls un autoritāru tendenču provocētājs.

Fonda DOTS stratēģija tiks veidota atvērtā veidā, aicinot talkā Latvijas sabiedrību šī gada rudenī, par ko tiks izziņots tuvākajā laikā.

Fonds DOTS vairs nepiešķirs finansējumu, bet gan veidos jaunas sadarbības formas. Fonds saredz savu lomu kā cilvēku, organizāciju un ideju pulcinātājs, iedvesmotājs, pārmaiņu katalizators un aktīvists un realizēs iniciatīvas sadarbībā ar dažādiem partneriem.

Šo iemeslu vadīts fonds DOTS savās biroja telpās ir izveidojis DOTS māju – kopā strādāšanas un notikumu vietu.„DOTS mājā pieejamas desmit darba vietas dažādiem patstāvīgi strādājošiem cilvēkiem, kam darba veikšanai neder trokšņaina kafejnīca, bet nav īsti pamata īrēt pašiem savu biroja platību. Tāpat fonds DOTS piedāvā iespēju īrēt sanāksmju telpu vai konferenču zāli gan juridiskajām, gan fiziskajām personām,” stāsta DOTS mājas saimniece un fonda DOTS administratīvā direktore Egita Prāma.

Fonda DOTS valdē līdzās ar tās priekšsēdētāju, Eiropas Izglītības darbinieku asociācijas (Education International) pētniecības koordinatoru Guntaru Catlaku savus pienākumus turpinās pildīt četri valdes locekļi: Nacionālās informācijas aģentūras LETA izpilddirektore Una Klapkalne, Oksfordas universitātes pētniece Dace Dzenovska, Latvijas Universitātes asociētais  profesors Ivars Ijabs un ilggadējais Sorosa fonda – Latvija direktors un Jesajas Berlina biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Aukmanis.

Fonda DOTS pamatkapitālu veido 2,5 miljonu eiro grants no Atvērtās sabiedrības fondiem, kas nodrošinās fonda ilgtspēju.