02.02.2023.

Uzsākts projekts “Demokrātija Covid-19 pandēmijas laikā Baltijas valstīs”

Kopā ar mūsu ilggadējiem partneriem no Lietuvas un Igaunijas – Atvērtās Lietuvas fondu un Atvērtās Igaunijas fondu – uzsākām kopīgu projektu “Demokrātija Covid-19 pandēmijas laikā Baltijas valstīs”. Tā galvenais mērķis ir izprast un publiski debatēt, kā ar Covid-19 saistītie ierobežojumi ir ietekmējuši pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, palielinājuši polarizāciju starp dažādām sabiedrības grupām, apdraudējuši noteiktu cilvēktiesību ievērošanu, kā arī pastiprinājuši antidemokrātiskas tendences un naratīvus, jo īpaši saistībā ar notiekošo karu Ukrainā.

Šis projekts rosinās publiskas diskusijas par sarežģītiem jautājumiem un mēģinās rast praktiskus risinājumus, kā novērst Covid-19 ietekmi uz demokrātijas kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Projekta ietvaros plānots veicināt iedzīvotāju izpratni par ES tiesībām un vērtībām, kā arī aktualizēt demokrātiskas sarunāšanās kultūras nozīmību.

Projekta sagatavošanās darbi noritēja 2022. gada septembrī-decembrī, ber pirmā klātienes tikšanās notika 2023. gada 24.-25. janvārī Viļņā, kuras laikā norisinājās arī seminārs, piedaloties visu trīs Baltijas valstu cilvēktiesību, pilsoniskās sabiedrības, mediju un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Semināra mērķis bija izvirzīt galvenos jautājumus pētījumam, kas taps projekta ietvaros un būs veltīts demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības jautājumiem nemiera laikos.

Papildus tam katrā no projekta valstīm 2023. gadā norisināsies reģionāli pasākumi par pētījumā skartajiem jautājumiem, kā arī diskusijas par Covid-19 ietekmi uz demokrātiju Baltijas valstīs notiekošajos demokrātijas festivālos, tostarp Sarunu festivālā LAMPA. Savukārt 2024. gada pavasarī, tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tiks organizētas diskusijas ar Eiropas parlamenta deputātiem un deputātu kandidātiem.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Regional event in Latvia. Description sheet

National event in Latvia. Dexcription sheet

Video from the national event in Latvia. Description sheet.