“Ko man nozīmē demokrātija (kai es tū saprūtu)?” Rēzeknē

12.05.2023.

Kā cilvēki Latgalē piedzīvo pārmaiņu laiku, kā saredz dažādu sabiedrības grupu savstarpējo mijiedarbību un kā piedzīvo demokrātiju ikdienā – par šādām tēmām piektdien, 12. maijā, plkst. 15.00–17.30 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā diskutēt, dalīties redzējumā un nākt talkā izprast situāciju reģionā Rēzeknes un novada iedzīvotājus aicina fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Šobrīd gan Latvijas, gan Eiropas sabiedrībā novērojama lielāka polarizācija un fragmentācija, ko īpaši ietekmējušas dažādas krīzes, kas mūs piemeklējušas pēdējos gados, – Covid-19 pandēmija, Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā, ekonomiskā un enerģētikas krīze u.c. Kā šie apstākļi ietekmē demokrātiju un kā šīs izmaiņas var just sabiedrībā ikdienā Latgales reģionā, ar dialogu apļu metodi Rēzeknē grib saprast Latvijas lielākā demokrātijas festivāla – Sarunu festivāla LAMPA – rīkotājs fonds atvērtai sabiedrībai DOTS.

Saruna, kas notiks 12. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.30 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, būs organizēta kā dialogu apļi, kuros katrs sarunas dalībnieks var labāk izprast apskatāmo jautājumu, dzirdēt citu cilvēku domas un paust savu nostāju. Dialoga apļu mērķis ir pārrunāt un izzināt, kā cilvēki Latgalē piedzīvo šo pārmaiņu laiku. Galvenie jautājumi, kuri tiks pārrunāti, ir par demokrātijas nozīmi katra dzīvē un izpratni par to, vai demokrātija Latgalē ir apdraudēta un kā tas izpaužas, kā arī, vai Latgales sabiedrībā var redzēt sabiedrības polarizāciju un dažādu grupu kategorizēšanu.

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore Ieva Morica, kuras saknes arī ir Latgalē, Aglonas pusē, aicinot uz notikumu, saka:

“Salīdzinot ar daudzām citām valstīm pasaulē, Latvija demokrātijas indeksu topos ir samērā labā pozīcijā, taču reizē arī redzam, ka pēdējo gadu notikumi demokrātiju ļoti ietekmē. Latgales iedzīvotāji jau vēsturiski pieraduši pie lielākas dažādības etniskajā sastāvā, valodās, arī dažādu viedokļu līdzās pastāvēšanas, tādēļ ļoti novērtēsim pašu Latgales iedzīvotāju redzējumu, ko viņiem nozīmē demokrātija šobrīd, un vai arī te notiek izmaiņas.”

Dialogu apļos “Ko man nozīmē demokrātija (kai es tū saprūtu)?” dalīties ar savu redzējumu un viedokli par demokrātiju Latgalē aicināti Rēzeknes, tās apkārtnes un citu Latgales vietu iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Piedalīšanās ir bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, taču, ja ir vēlme, ziņot rīkotājiem par piedalīšanos var, aizpildot pasākuma anketu.

Rēzeknes dialogu apļi ir viens no pasākumiem starptautiskā demokrātijas izpētes projekta “Demokrātija Covid-19 pandēmijas laikā Baltijas valstīs” īstenošanā. Projekts tiek veikts sadarbībā ar Atvērtās Lietuvas fondu  un Atvērtās Igaunijas fondu, bet to finansē Eiropas Savienība. Dialogu apļu “Ko man nozīmē demokrātija (kai es tū saprūtu)?” norisei Rēzeknē notikt palīdz latgaliešu kultūras kustība “Volūda” un Rēzeknes Centrālā bibliotēka.

Līdztekus pasākumam aicinām arī ielūkoties bibliotēkas sagatavotajā grāmatu izstādē "ES un demokrātija".