Konsultācija par risinājumiem bēgļu uzņemšanas koordinēšanai

26.10.2015.

Latvijas nevalstiskās organizācijas, tai skaitā fonds atvērtai sabiedrībai DOTS,  aicina visus, kas vēlas un var sadarboties atbalstam bēgļu uzņemšanai Latvijā, piedalīties konsultācijā par risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā. Pasākums notiks 26.oktobrī Rīgā Nordic club house telpās.

PROGRAMMA 

Pasākuma ievadā tiks izklāstīta esošā situācija ar patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanu Latvijā, kā arī valsts (Iekšlietu ministrijas vadībā strādājošās darba grupas) redzējums nākotnes risinājumiem.Konsultācijas laikā būs iespēja arī uzzināt nevalstisko organizāciju līdzšinējo bēgļu uzņemšanas pieredzi, un to nākotnes idejas šī jautājuma risināšanai. Paralēli notiks risinājumu konsultācijas šādās jomās:

• Politikas iniciatīvas;

• Sociālā palīdzība jeb pakalpojumu grozs un vajadzības;

• Juridiskais atbalsts iegūstot statusu;

• Nodarbinātība un pieaugušo izglītība;

• Integrācija un sabiedrības izpratne;

• Veselība;

• Bērni.

Pieteikties konsultācijai līdz 22.oktobrim var šeit.

Konsultācijas laikā tiks radīts “apņemšanās dokuments”, kā arī būs pieejama „resursu siena”, uz kuras varēs atstāt informāciju ar savu pienesumu, ko esiet gatavi darīt, palīdzēt, sniegt pienesumu ar risinājumiem. Pirms pasākuma, pasākuma laikā un pēc pasākuma būs pieejama elektroniskā anketa, kur organizācijas varēs sniegt informāciju par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem noteiktās jomās.

Konsultāciju rīko: Latvijas Samariešu apvienība, „Patvērums „Drošā māja””, Sabiedriskās politikas centrs „Providus”, Starptautiskā Migrācijas organizācija Latvijā, Latvijas Cilvēktiesību centrs un Latvijas Pilsoniskā alianse, Fonds atvērtai sabiedrībai Dots, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Izglītības attīstības centrs, resursu centrs sievietēm “Marta”, Rīgas senioru alianse “Rasa”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”, biedrība “Ascendum”, Nodarbinātības valsts aģentūra, Nordic Club House.