Prāta vētra "Ideju radības"

24.10.2014.

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS  aicina ikvienu uz prāta vētru „Ideju radības” fonda DOTS jaunās stratēģijas pilnveidei, un lai kopīgi veidotu gudru, iedvesmojošu un godīgu Latviju.

„Ideju radības” notiks 2014. gada 24. oktobrī simboliskā vietā - Rīgas Dzemdību nama zālē, no plkst. 13:00-18:00. Šī būs piektdienas pēcpusdiena, kur radošā, neformālā, cieņpilnā un intelektuāli rosinošā vidē cilvēki varēs diskutēt par sev un Latvijai aktuāliem jautājumiem. Pulcēties, tīkloties, paust idejas, atrast jaunus domubiedrus.

PROGRAMMA

Ar „Ideju radību” palīdzību fonds DOTS vēlas:

  • padziļināt izpratni par izaicinājumiem un iespējām trīs fonda izvirzītajās prioritātēs;
  • rast risinājumus un idejas fonda stratēģijai un iniciatīvām, ko Fonds DOTS pats un kopā ar partneriem var darīt šajās jomās;
  • rast jaunus sadarbības partnerus ideju īstenošanai.

Fonda DOTS prioritārās jomas:

Līdzdalības demokrātija. Stiprināt demokrātijas kvalitāti Latvijā, atbalstot inovatīvas un jēgpilnas formas iedzīvotāju iesaistīšanai sabiedriskajos un politiskajos procesos.

Līdzsvarota ekonomika/ sociālā uzņēmējdarbība. Dzīves kvalitāte, indivīda iniciatīva un solidaritāte, taisnīga attīstība. Attīstīt sociālo uzņēmējdarbību un dalīšanos resursos, kas ir sociālās ekonomikas kodols.

Iekļaujoša sabiedrība. Veicināt  pilsoniskās piederības izjūtu un lepnumu visos Latvijas iedzīvotājos, lai etniskās, valodu un uzskatu atšķirības būtu sabiedrības pievienotā vērtība, nevis šķelšanās iemesls un autoritāru tendenču provocētājs. 

Norises vieta

AdreseRīgas dzemdību nams: Miera iela 45, Rīga