Sociālās uzņēmējdarbības forums Rīgā 2014

10.11.2014.

Jau sesto gadu pēc kārtas Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS rīko Sociālās uzņēmējdarbības forumu Rīgā, kas šogad notiks 10.-11. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3. Forums ir kļuvis par gada notikumu un tikšanās platformu sociālajiem uzņēmējiem un visiem tiem, kas vēlas ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību panākt būtisku sociālo ietekmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Šī gada foruma tēma ir sociālā ietekme. 

Sociālā uzņēmējdarbība apvieno uzņēmējdarbības principus un sabiedriskā labuma mērķus, palīdzot sabiedrībai kļūt atvērtākai, labklājīgākai un ilgtspējīgākai. Sociālā uzņēmuma galvenais mērķis ir sociālā ietekme, nevis maksimālas pelņas gūšana. Arī arvien vairāk uzņēmēju un investoru pievērš uzmanību ne tikai peļņai, bet arī savas darbības sociālajai un vides ietekmei. Tāpēc šogad Sociālās uzņēmējdarbības forumā Rīgā runāsim par sociālo ietekmi, kāpēc un kā to mērīt un komunicēt.

Foruma programma balstās uz trīs svarīgām tēmām:

  1. Ietekme– jēdziena izpratne. Ko nozīmē “ietekme”, kāda veida ietekmi sociālajiem uzņēmumiem vajadzētu sasniegt? Ietekmes jēdzienu arī izmantos kā instrumentu, lai izskaidrotu sociāla uzņēmuma būtību un sociālo investīciju tirgu.
  2. Ietekmes panākšana– praktisko iemaņu daļa. Praktiski semināri par to, kā izveidot sociālo uzņēmumu un to attīstīt, lai panāktu maksimālu ietekmi.
  3. Ietekmes mērīšana un tās komunicēšana - dažādi instrumenti un pieejas, tostarp, formas, kas noderēs maza mēroga strauji augošiem uzņēmumiem (kāds ir vairākums sociālo uzņēmumu Baltijas valstīs), stāstu stāstīšana.

Forumā runās un ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies Rodnijs Švarcs (Lielbritānija), kurš karjeru sācis Volstrītā kā finanšu analītiķis, ieņemot vadošos amatus Lehman Brothers un Paribas, vēlāk kļūstot par pionieri sociālo investīciju tirgū. Rodnijs ir ClearlySo izpilddirektors, kas palīdz sociālajiem uzņēmumiem piesaistīt investīcijas. Tāpat forumā piedalīsies vairāk nekā 60 pētījumu autors par sociālo ietekmi, Bates Wells Braithwaite direktors Džims Klifords (Lielbritānija). Džims Klifords ir arī aizsācējs jaunai maksājumu sistēmai publisko pakalpojumu sniegšanā – sociālās ietekmes obligācijām (social impact bond), un kopā ar sievu ir izveidojis jaunu adopcijas shēmu, kas palīdz adoptēt tos bērnus, no kuru adopcijas citi vecāki ir atteikušies. Forumā piedalīsies arī Igaunijas Sociālo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jāns Aps, kura vadītais sociālais uzņēmums „Stories for Impact” piedāvā idejas un risinājumus sociālās ietekmes mērīšanai un stāstīšanai.

Foruma formāts: vērienīgas, iedvesmojošas runas un diskusijas; praktiski semināri un pasākumi sadarbības partnerību attīstīšanai.

Mūsu partneriBritu padome Latvijā, Reach for ChangeIgaunijas Sociālo uzņēmumu tīkls 

Darba valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā

Kāpēc piedalīties forumā?

  • Gūt atziņas un izpratni par sociālo ietekmi, kāpēc tā ir svarīga un kā to mērīt.
  • Dalīties pieredzē un mācīties no labākās prakses piemēriem reģionā un viņpus tā.
  • Pavadīt divas dinamiskas un sarunu pilnas dienas ar līdzīgi domājošajiem cilvēkiem
  • Gūt jaunas idejas un partnerus no Baltijas jūras reģiona  

Dalība forumā: Foruma līdzmaksājums – EUR 50 indivīdiem un organizāciju pārstāvjiem un EUR 30 studentiem. Tiek lēsts, ka dalības maksas nosegs 10% Foruma rīkošanas izdevumu. 

Foruma programma un reģistrācija: www.sefriga.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvo direktori, Egitu Prāmu, egita.prama@fondsdots.lv , +371 67039255.

Norises vieta

AdreseLatvijas Nacionalā Bibliotēka: Mūkusalas iela 3, Rīga