Vairākuma vara #4

28.02.2018.

28. februārī plkst. 19.00 Dirty Deal Teatro (DDT) un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ielūdz uz izrāžu skiču un diskusiju cikla “Vairākuma vara” piekto pasākumu – “Par bailēm no citādā sevī un citos”, kas tapis sadarbībā ar dramaturgu Matīsu Gricmani.

Labējo spēku šodienas uzvaras gājieni Rietumi pasaulē ir mudinājuši daudzus vilkt paralēles ar 20. gadsimta sāpīgo pieredzi. Politiskā retorika atgādina, ka vara izmanto cilvēku bailes no citādā un svešā, lai izliktos, ka tikai tā ir iespējams noturēt ierasto dzīves kārtību un drošību. Kā pret šādu varu var cīnīties un saglabāt savu brīvību cilvēks, kurš ir citādāks?

Pievēršoties šai tēmai dramaturgs Matīss Gricmanis pētījis padomju pilsoņa Kaspara dienasgrāmatas. Tās sniedz liecību par homoseksuāla vīrieša intīmo dzīvi totalitārās varas apstākļos. Vai tās ir bailes no sistēmas, kas var sodīt un piespiest izlikties, vai tomēr bailes pašam no sevis, no citādā sevī?

Pilsonis Kaspars Irbe 1940. gadā, divas nedēļas pirms Latvijas okupācijas, raksta: “Esmu brīvs. [..] Tas viss smago ciešanu, neapmierinātības, ilgu, sapņu vētru nopelns.… šajā stāvoklī jāuzņem tās [dzīves] ierosinājumi un jāredz, cik stipras saites pie tās spēj siet: mīla, ienaids u.t.t. Viss jāpārdzīvo. Tāpēc jau esam šeit sūtīti. Ak, kāda laime būs atskatoties pēdējā mirklī uz manu nostaigāto dzīves ceļu…” Kasparam tobrīd ir 34 gadi un par spīti tam, ka Latvijas brīvība un patstāvība tiek iznīcināta, Kaspars nezaudē to, ko pašpārliecināti sev piedēvē – pilnību un patstāvību savos uzskatos. Viņš domā un ar apbrīnojumu regularitāti savas domas pieraksta dienasgrāmatās – viņš pieredz, kā Rīgas pūļi, kas iepriekš klanījās Ulmaņa priekšā, Padomju varturu saorganizēti, nes lozungus apsveicot komunistu varu. Viņa acu priekšā notiek izsūtīšanas, viņš baidās par savu dzīvību, redz, kā Latviju okupē nacisti un pazūd ebreju kaimiņi. Arī šajā sarežģītajā un vētrainajā laikā Kaspars nebaidās doties dzīvē un darīt to, pēc kā ilgojas, neatkarīgi no tā, cik ļoti varai un vairākumam tas var šķist nepareizi.

Vēsturniekiem Kaspara atstātās personīgās hronikas ir izziņas avots tam, kā mainās sabiedriskā doma Latvijā, taču, iespējams, viņa rakstītais var kalpot arī kā rokasgrāmata mūsdienu cilvēkam – kā saglabāt savu individualitāti un personīgo brīvību vairākuma varas diktētā pasaulē.

Pasākuma pirmajai daļai – lasījumam, sekos Sociālās pedagoģijas profesores (Latvijas Kristīgā akadēmija), Izglītības un zinātnes ministres ārštata padomnieces sociālās kohēzijas jautājumos Liesmas Oses vadīta diskusija par citāduma izpausmēm un traktējumu mūsu prātos, sabiedrībā un kultūras telpā, kurā dzīvojam.

Cikls “Vairākuma vara”, kas tapis sadarbībā ar fondu atvērtai sabiedrībai DOTS, pēta, vai mūsu kā sabiedrības pieredze un izpausmes ir pietiekoši iekļaujošas; vai visiem, kas mīt Latvijas teritorijā, tiesības un pienākumi ir vienādi. Kādi ir veidi, lai bez populisma un viltības mēs kā sabiedrība spētu pieņemt un ieklausīties visos Latvijas teritorijā mītošajos cilvēkos, respektējot viņu vēlmi un tiesības būt citādākiem.

Pasākuma biļetes (EUR 4) pieejamas „Biļešu Paradīze” kasēs un internetā.

Vairāk informācijas, zvanot pa tel. + 371 20119550 vai rakstot uz: info@dirtydealteatro.lv

Norises vieta

AdreseMaskavas iela 12 k-2, Rīga