PAR MUMS

Vide un impulss iedvesmojošai, godīgai un gudrai Latvijai

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS misija ir stiprināt demokrātijas kvalitāti un celt sarunu kultūru Latvijā.

Mēs ticam, ka sabiedrības daudzveidība un viedokļu dažādība veido labāku Latviju.

Mēs ticam, ka attīstīta un iekļaujoša publiskā telpa ir spēcīgas sabiedrības pamats. Tā mums ir nepieciešama, lai sekmīgi tiktu galā ar lielajiem šodienas un nākotnes izaicinājumiem.

Mēs ticam cieņai, godprātībai, ilgtspējai un uzticēšanās spēkam — vērtībām, ko ar prieku un pārliecību diendienā ieviešam dzīvē.

Mēs ticam, ka sarunas un diskusijas ir drošākais ceļš uz labiem lēmumiem, un piekopjam kopradē pamatotu sadarbību gan savā starpā, gan attiecībās ar mūsu partneriem un atbalstītājiem.

Mēs veicinām līdzdalības demokrātiju:

 • virzot demokrātiskas sarunas un attīstot diskusiju kultūru;
 • raisot cilvēku interesi par sociālajiem un politiskajiem procesiem;
 • sekmējot cilvēku aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

DOTS ir Sarunu festivāla LAMPA dibinātājs un rīkotājs. LAMPA ir lielākais sarunu pasākums Latvijā, kas rada vidi un impulsu nemitīgai sevis pilnveidei mūžam mainīgajā pasaulē. Kopš 2015. gada festivāls ik vasaru pulcē desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri pavada divas priekpilnas dienas, asinot prātu, paplašinot redzesloku un pārskatot savus līdzšinējos priekšstatus. LAMPA ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt. Visiem, kas vēlas uzzināt un sarunāties par Latvijai, Eiropai un pasaulei būtiskiem jautājumiem.

2022.-2023. gadā fonda pamatdarbību līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Gada pārskati:

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS statūti

Fonda vēsturiskie mirkļi

 • 1992

  Nodibināts Sorosa fonds – Latvija

 • 1993
  • Ar fonda atbalstu Rīgā atvērta grāmatnīca Aperto Libro
  • Aizsākta brošūru sērijas „Zini savas tiesības” izdošana latviešu un krievu valodās
  • Stipendiju programmas studentiem mācībām Eiropas un ASV universitātēs
 • 1994
  • Atbalsts mākslai: kinofestivālam „Arsenāls”, Latvijas Nacionālās ēkas renovācijas darbiem, folkloras festivāls „Baltika” u.c.
  • Nodibināta iekgadēja „Saskaņas balva” par īpašiem nopelniem Latvijas nacionālo un etnisko grupu tuvināšanā 
 • 1994
  • Rīgas ekonomikas augstskolas ēkas renovācija – 2 miljonu ASV dolāru ieguldījums
  • Izveidota debašu programma vidusskolām ar mērķi veicināt skolnieku debašu un argumentācijas prasmes 
  • Aprīkojuma iegāde vairākām Latvijas skolām un augstskolām, t.sk. Rīgas biznesa skolai, Latvijas Medicīnas akadēmijai 
 • 1994
  • Uzsākta programma Austrumi-Austrumi – atbalsts starptautiskās sadarbības iniciatīvām  
  • Nodibināts Izglītības informācijas centrs, kur tika sniegtas konsultācijas studentiem par studiju iespējām ārzemēs
 • 1995
  • Sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu biedrību, UNDP un ASV zverināto advokātu asociāciju nodibināts Latvijas Tiesnešu mācību centrs, kura mērķis bija nodrošināt tiesnešu un tiesu darbinieku profesionālo attīstību un tālākizglītību
  • Ārzemju literatūras iepirkšana visām Latvijas lielajām bibliotēkām
 • 1995
  • Nodibināts NVO Centrs
  • Fonds līdzdibināja Valodu mācību centru, kura mērķis bija uzlabot ierēdņu un vēlēto amatpersonu valodu zināšanas
 • 1996
  • Uzākta pasaules nozīmīgāko filozofijas, socioloģijas un politikas zinātnes grāmatu tulkošana un izdošana. Kopumā grāmatu sērijā „Cilvēks un sabiedrība” izdotas 36 grāmatas.
  • Mācību grāmatu izdošana, kuru vidū ir tādas ‘kulta’ grāmatas kā Maijas Kūles un Riharda Kūļa "Filozofija" un Jāņa Sētas izdotais "Pasaules ģeogrāfijas atlants"
 • 1997
  • Latvijas „digitalizācija” – Informācijas tehnoloģiju centru dibināšana visā Latvijā; vairāku skolu un bibliotēku pieslēgšana internetam, kā arī apmācību nodrošināšana; atbalsts Latvijas bibliotēku informācijas sistēmas izveidei 
  • Nodibināts Sorosa laikmetīgās mākslas centrs (vēlāk pazīstams kā Laikmetīgas mākslas centrs)
 • 1998

  Nodibināta Rīgas Juridiskā augstskola

 • 1999
  • Izveidota Baltijas – Amerikas partnerattiecību programma, kuras mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.
  • Uzsākts sabiedrības integrācijai izglītības jomā veltīts projekts „Atvērtā skola”, lai tuvinātu latviešu un krievu vai cittautu mācībvalodu skolas un bērnudārzus.
 • 2000

  Uzsākta sabiedriskās politikas attīstības programma, kuras mērķis bija veicināt kvalitatīvu, uz politikas analīzes balstītu lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalstīt sabiedriskās politikas kopienas profesionālo izaugsmei.

 • 2001
  • Palaists sabiedriskās politikas interneta portāls www.politika.lv
  • Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvība
  • Ar fonda atbalstu tika izveidots Debašu centrs www.debasucentrs.lv
  • Aizsākta Cietumu programma, kuras ietvaros atbalstīta Probācijas dienesta izveide Tukumā
 • 2002

  Uzsākata programma "Zalcburgas Kornela semināri ārstiem"

 • 2003

  Fonds līdzdibināja Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS

 • 2004

  Ar fonda atbalstu nodibināta Latvijas Pilsoniskā alianse www.nvo.lv un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai www.lapas.lv

 • 2005

  Uzsākta programma „Plašāka Eiropa”, kuras darbības pamata bija atbalsts sadarbībai ar Eiropas Kaimiņu politikas Austrumu valstīm – Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu un Gruziju.

 • 2006
  • Ar fonda atbalstu izveidota politisko partiju piedāvājuma analīzes platforma PielaikoPartiju.lv
  • Atbalsts Sabiedrības par atklātību DELNA iniciatīvai „Teritorijas plānošana un būvniecība”, kuras pamatā bija pētneiciskais darbs, iedzīvotāju juridiskās konsultācijas un tiesvedību procesi sabiedrības interesēs
 • 2007
  • Fonds atbalstīja ikgadējā drošības un ārpolitikas foruma „Rīgas konference” rīkošanu Rīgā, turpmāk kļūstot par tās pastāvīgo atbalstītāju www.rigaconference.lv
  • Atbalsts Jaunā Rīgas teātra izrādes REVIDENTS atjaunošanai un atkārtotai iekļaušanai repretuārā
 • 2008
  • Atbalsts IDEA House, jauniešu pašatbalsta un pašizglītības centra izveidei Aizputē.
  • Sadarbībā ar Rīga juridisko augstskolu nodibināta tradīcija rīkot ikgadējo Cilvēktiesību konferenci.
 • 2009

  Fonds uzsācis iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 1. kārtu, kuras mērķis bija pārveidot un atdzīvināt skolas lauku reģionos, lai tās kļūtu par satikšanās un darbošanās vietu visiem vietējās kopienas iedzīvotājiem. www.parmainuskolas.lv 

 • 2009
  • Atbalsts pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" izveidei
  • Filozofa Jesajas Berlina simtgades pasākumu rīkošana un ikadējās Jesajas Berlina dienas tradīcijas nodibināšana www.isaiahberlin.org
 • 2010
  • Ar fonda atbalstu tika izveidota vēlētāju un politiķu tiešas saziņas internēta platforma www.gudrasgalvas.lv
  • Fonds atbalstīja Sociālās uzņēmējdarbības foruma rīkošanu Rīgā, vēlāk kļūstot par tā koordinatoru
 • 2010

  Fonds sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas centru uzsācis programmas „Brigāde” 1. kārtu ar mērķi atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas balstīta mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un uzlabo vietējo kopienu dzīves kvalitāti. www.brigade.lv

 • 2011
  • Ar fonda atbalstu dibināts pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltika www.rebaltika.lv, sabiedrības iniciatīvu platforma www.manabalss.lv  un LGBT jauniešu un viņu draugu saziņas interneta portāls www.skapis.eu
  • Līdzfinansējums konkursam „Es varu būt premjerministrs”.
 • 2011

  Pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību”

 • 2012
  • Baltijas jauniešu mediju skolas rīkošana
  • Sadarbībā ar Rīgas juridisko augstskolu organizēta konference par tiesību attīstību pēc sociālistiskās tiesību telpas sabrukšanas
 • 2012-2013

  Konkursa „Brigāde” 2. kārta www.brigade.lv

 • 2013
  • Starpatautiskā multimediju vasaras skola
  • „Dzīves kvalitātes Latvija” diskusiju cikls
 • 2013

  Ar fonda atbalstu dibināta Latvijas Debašu asociācija www.quotudoma.lv

 • 2013-2014

  Iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” 2. kārta www.parmainuskolas.lv

 • 2014

  SFL pārtop par Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS